Utdannelse og globalisering

Folk sier ofte at vi i dag lever i et samfunn drevet av globalisering, og som konsekvens blir avstanden mellom folk, kulturer og kontinenter mindre og mindre. Effekten av denne heller nye trenden, sett fra et historisk perspektiv, er i mange tilfeller positive. Mange vil nok hevde at den skaper vekst i befolkninger økonomier og mye mer, men også at det den bringer med seg flere problematiske aspekter. Av åpenbare grunner ønsker vi ikke å sakke ned globalisering, dersom det er opp til oss, da vi virkelig ønsker de positive effektene fra denne utviklingen. Det vi vil gjøre, derimot, er å unngå de problematiske aspektene ved det, og om nødvendig løse potensielle framtidige konflikter det kan skape, på en bærekraftig og fruktbar måte, og dette bør skje gjennom kvalitetssikker utdanning.

Globalisering

Les mer «Utdannelse og globalisering»

Reklamer

En stemme i cannabisdebatten

Cannabisdebatten har blusset opp, men er preget av feilaktig informasjon og kunnskapsløse argumenter. Noen legaliseringsforkjempere går så langt som å påstå at cannabis er en helsebringende plante uten noen negative effekter som helst. Det er også en utbredt oppfatning at straffeloven kriminaliserer en stor gruppe av befolkningen, og at et forbud fører til mer skade enn førebygging.

Legalisering av cannabis

Les mer «En stemme i cannabisdebatten»

Hvorfor Norge ikke trenger nynorsk

Nynorsk, som i praksis er et annet språk enn bokmål, er et minoritetsspråk i Norge. Det er en kjent sak at motstanden mot nynorsk er enorm, spesielt på det sentrale Østlandet, og etter at Oslo Arbeiderparti vedtok å gå inn for å fjerne sidemålet i skolen, har debatten rundt språkstriden blusset skikkelig opp igjen. Det er et sterkt ønske fra nynorskbrukere at bokmål og nynorsk skal være likestilte, like populære og like mye brukt, men dette er ikke realiteten. Den er derimot det motsatte, og da sliter jeg med å forstå hvorfor man skal presse gjennom nettopp dette.

Nynorsk ordliste

Les mer «Hvorfor Norge ikke trenger nynorsk»