Propaganda, byråkrati og mangel på selvinnsikt

Kvinnherad kommune; Norges største hjortekommune, Hardangerfjordens maktsentrum opp gjennom tidene og viktigste sjøfartsområde. I dag har vi Sør-Norge Aluminium, 3 av verdens ledende bedrifter innen livbåter, vi er selvforsynt på kraft og har verdens vakreste natur. Ja, sånn ser Kvinnherad ut utenfra, men hvordan ser kommunen vår ut innenfra?

Baroniet Rosendal

Kvinnherad kommune inngikk en avtale med Rosendal Turnlag om å betale store deler av prisen for å få laget en splitter ny kunstgressbane. Dette var en fantastisk avtale for RTL og lokalsamfunnet Rosendal. Likevel presterer kommunen å kansellere avtalen etter at banen er bygd. Dette er verken profesjonelt eller passende for en kommune å gjøre.

Kommunen begynte senere å arbeide fra et budsjett. Dette er et svært viktig arbeid og man skal jobbe med stå hånd i debattene her. Dette presterte verken kommuneledelsen eller posisjonen.

Varaldsøy aldersheim/foto: Kristian Hus

Det ble lag fram forslag på forslag om nedleggelse av Varaldsøy aldersheim, og det ble gang på gang sagt at kommunen kom til å spare så utrolig mye penger på dette. Med tanke på at bevisstheten om at det aldershjemmet var den billigst drevne institusjonen i kommunen, lå i bakhodet, klarte jeg ikke å forstå hvordan kommunen ville spare penger. For hver natt en pasient må ligge på sjukehuset etter behandling, fordi kommunen ikke har plass på de kommunale aldershjemmene, må kommunen ut med 4,000 kroner. Tatt til betraktning at kapasiteten i eldreomsorgen allerede var tilnærmet lik sprenkt, setter det ting i perspektiv.

Vedtaket om nedleggelse av aldershjemmet ble støttet av Ap, FrP, V, Uavhengig og Krf. Krf… Krf… Krf… Krf… Kristelig folkeparti, som er det partiet med mest familiepolitikk velger å legge ned aldershjemmet. KRF!? Hva har skjedd med verden? Ap, som påstår at de jobber for «alle» støtter et vedtak som resulterer i nedleggelse av et helt øysamfunn. Hvor er logikken i dette? Hvem gagner dette?

I debatten rundt nedlegging av Varaldsøy aldersheim haglet det med leserbrev i avisene, for ikke å snakke om alle kommentarene og innleggene på nettet. Folk kjempet med tenner og klør for å overbevise flertallet om at dette var feil, men de ble ikke hørt.

Valen sjukehus

Etter vedtaket om nedlegging av aldershjemmet blusset det opp en ny debatt, denne gangen om Valen sjukehus. Helse Fonna, som skal bevare våre interesser, gjennom lokale helseinstitusjoner, foretar en systematisk nedbygging av blant annet Valen sjukehust, og overføre tjenste etter tjeneste til Haugesund. Ordfører Solbakken, som tidligere har jobbet i helsevesenet, tok fort tak i dette, og fikk etterhvert besøk av Kjersti Toppe, som sitter i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Under dette besøket argumenterte Solbakken for en opprettholdelse/styrking av tilbudene ved Valen sjukehus. Dette er jo vel og bra – poteten er at hu brukte akkurat de samme argumentene for Valen, som ble brukt for Varaldsøy aldersheim. Jeg mener dette er ufattelig, upassende og langt bak mål. En ordfører skal ikke praktisere en slik dobbeltmoral.

Grunnskole

Skolen ble etterhvert også sentrum for debattene, da de ville spare penger der også. Rådmannen la fram et forslag om å legge ned flere skoler, for å spare inn 15 millioner kroner hvert år. Det er mye man kan si om dette, men hovedkonsekvensen av det vil være at kommunen vil bli økonomisk lamslått. Dersom politikerne ønsker å spare inn 15 millioner hvert år, kan de ikke bruke særlig mye, utenom drift. Likevel snakker posisjonen om en ny storskole på Husnes til 200 millioner kroner – 200,000,000 NOK. Det er mange nuller. Hvordan Arve Opsanger klarer å få spare 15 millioner ved å bruke 200 millioner etter at diverse skoler er lagt ned, er for meg en gåte.

Den reviderte skolebruksplanen til kommunen er heller ikke helhetlig. I følge Opplæringsloven § 8-1 heter det at;

Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. […]

Opplæringsloven §8-1 «Skolen»

I artikkel 3 nr. 1 i FNs Barnekonvensjon heiter det at;

Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlig eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

FNs Barnekonvensjon, artikkel 3 «Barnets beste» nr. 1

Lovene som er vist til ovenfor sier dermed at kommunen ikke kan vedta å legge ned noen skoler, dersom dette ikke gagner barnet. Det har vært sterke og klare uttalelser fra samtlige FAU-grupper i kommunen, i tillegg til foreldre, elever og fagpersoner, at de planene som kommunen/rådmannen har lagt ikke er gode nok til at de kan vedtas. Dette er på grunnlag av at de ikke oppfyller kravene som blir stilt for å sikre elevenes beste, da den er nesten kun økonomifokusert. Dette betyr at kommunepolitikerne sitt (eventuelle) vedtak vil være ugyldig – som så mange andre vedtak i kommunen vår, er.

Lommerusk

Dersom vi ser bort ifra det jeg har skrevet ovenfor, og ser for oss at de vedtar dette. Da vil kommunen (i teorien ut ifra et omdiskutert budsjett som er lite realitetsrettet) spare ca. 15 millioner hvert år. La oss også tenke oss at Arve Opsanger får planleggingen av en ny storskole vedtatt. Da vil det ta mellom 5 og 10 år før de er ferdig med planleggingen og faktisk fått den ferdigstilt. I løpet av en tiårsperiode vil vi enda ikke ha spart opp nok penger til å tangere storskolen, som nok vil koste mer enn 200 millioner.

Hva er da logikken til posisjonen? Skal vi legge ned alt som skaper driftskostnader, for å spare opp til ett nytt mangemillionsprosjekt? Hva med utbyggingen av Rosendalstunet? Ordføreren påstår at det ikke finnes midler, mens partikompanjongen hennes ønsker å kaste 200 millioner ut av vinduet. Det er direkte dårlig økonomiføring som ikke hører hjemme i en kommuneadministrasjon! Det ender med at vi blir sittende fast på ROBEK-lista med lommerusk å kjøpe tjenester for.

Eiendomsskatt/dinside.no

Mens kommunen sitter med lån og kjeft langt forbi ørene sine, ligger det en løsning der ute. Eiendomsskatten vil skaffe kommunen ca. 13 millioner kroner, noe som vil lette trykket betraktelig. Dessverre sitter posisjonen rumpa og sier nei, som en gjeng med småunger som ikke vil rydde opp etter seg. Den som sutrer mest er selvfølgelig FrP med Ole Torbjørn Holmdedal i spissen. Men for all del, la oss legge ned utdannings- og helseinstitusjoner fordi man ikke kan bruke en liten 1,000-lapp på eiendomsskatt. I den guiden til sunn fornuft finner man dette under «samfunn» og «samarbeid».

Videre vil jeg over på en annen side av ledelsen i kommunen. Rådmannen vår, som skal levere det som blir bestilt klarer ikke å gjennomføre dette på en tilstrekkelig måte – tvert imot. Da han fikk spørsmål om hvor mye kommunen får for sin utfordrende geo-/topografi oppga rådmannen feil sum. Det han la fram er et distriktstilskudd som vi får uavhengig av geo/-topografien. Summen vi får for dette er derimot betydelig høyere – nærmere 15 millioner. Hvor blir det av de pengene?

To avhandlinger om styresett

I 1690 utga Opplysningstidens største samfunnsfilosof, John Locke, «To avhandlinger om styresett». Her forklarer han at folket gir fra seg makten til styresmaktene under en samfunnskontakt. Dersom styresmaktene bryter denne kontrakten og undertrykker folket på noe som helst måte, har folket rett til å kaste makthaverne. Jeg mener kommuneledelsen og posisjonen har brutt denne kontrakten. Ifølge Locke har vi rett til å kaste ordføreren og de andre posisjonspartiene. Jeg synes Solbakken skal ta av seg hatten og gå.

Locke fremmer demokratiet og folkets makt. Dette har motstanderne av posisjonen gjort noe med. Jeg var initiativtaker til en underskriftskampanje på den nye nettsiden minsak.no, der følgende sak fikk 400 stemmer – langt over det som var nødvendig for at kommunestyret skal ta det opp.

Vedtaket om nedlegging av Varaldsøy aldersheim blei gjort på eit ugyldig grunnlag. Det var store feil i sakshandsamingsprosessen og budsjetta som vart lagt fram stemte ikkje overeins med kvarandre, i enda mindre grad med seg sjølve.

Dei som sit i kommunestyret er folkevalte – valt av folket – til å styre etter folkets meining og for deira eiget beste. Då saken om nedlegging av Varaldsøy aldersheim, som vart karakterisert som den beste verksemda i kommunen – kvalitetsmesseg og driftsmesseg, vart handsama kom det klart fram at folket ikkje ønskja ei nedlegging av tilbodet, men fleirtalet gjekk framleis inn for ei nedlegging. Dette strir direkte imot maktfordelingsprinsippet.

Etter nedlegginga av Varaldsøy aldersheim vart tilbodet så magert omkring øya at Rosendalstunet og Ølve har vorte så overbelasta at eldre må leve under vilkår som ligg langt unna norsk standard, og det som er akseptabelt, på grunn av uansvarleg økonomiføring. Det blei kommentert under sakshandsaminga at det ville ende slik, dersom ein gjekk inn for vedtaket, utan at det lukkast å komme fram med bodskapen til makthavarane.

Basert på dei tre grunnane nemnt ovanfor krev folket i Kvinnherad kommune at kommunestyret tek opp saka om å starte opp drifta igjen ved Varaldsøy aldersheim for å sikre dei eldre ei kvalitetssikra og verdig eldreomsorg, med breidd støtte i folket, på ubestemt tid. Vi krev òg at utbygginga av Rosendalstunet vert framskynda av praktiske, etiske og moralske grunnar.

– Minsak.no

Nå gjenstår det bare å se hva kommunestyret går inn for, når de får sin 2. sjanse til å vise folket litt solidaritet.

 – Petter

Reklamer

2 kommentarer om “Propaganda, byråkrati og mangel på selvinnsikt

Legg igjen en kommentar:)

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s