5 grunner til hvorfor Statskirken bør avskaffes

Norge ble i 994 introdusert for kristendommen, og i 1030 hadde den for alvor festet seg i landet vårt. Norge var et kristent land, og ble i 1814 grunnlovsfestet. 21. mai 2012 ble den Norske statskirken vedtatt fjernet for 2. gang, og kirken er offisielt ingen statskirke lenger. Likevel er den der fortsatt.

Den Norske kirke

Kristningen av Norge var ingen enkel sak. Den norrøne religionen stod sterkt i folket, og var antakelig en av de store grunnene til vikingenes tokter, som ledet til Norges storhetstid. Man kan derfor karakterisere kristningen av Norge som en massakre slik som kristningen var de fleste steder i Europa.

Dette er årsakene til at vi fortsatt har en statskirkeordning:

 • Formuleringen om at «Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion» fjernes, men isteden får vi en sterkt beklagelig formulering som sier at «Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk Kirke, forbliver Norges Folkekirke«.
 • Kongen må fortsatt «bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion».
 • Den norske kirke skal som eneste tros- og livssynssamfunn fortsatt reguleres gjennom en egen lov, Kirkeloven.
 • Den norske kirke nektes fortsatt å bli et eget rettssubjekt, noe alle de andre tros- og livssynssamfunnene er. Staten skal fortsatt ha arbeidsgiveransvaret for prester og «geistlige» ansatte. Disse skal fortsatt regnes som statstjenestemenn.
 • Den norske kirke skal fortsatt være eneste tros- og livssynssamfunn med egen post på budsjettene til stat og kommuner. Tildelingene til de andre tros- og livssynssamfunnene skal fortsatt regnes ut med utgangspunkt i bevilgningene til Den norske kirke.
 • Tilhørigordningen videreføres. Dette er en ordning som sier at nyfødte barn automatisk tilhører Den norske kirke hvis minst en av foreldrene er medlem. Dette gjelder uavhengig av om barnet blir døpt, og strykes ikke før barnet er 18 år. Selv om det bare trengs én forelder for at barnet skal bli registrert, må begge foreldrene samtykke hvis barnet skal strykes. Les mer i Fritanke.no
 • Den regionale og sentrale kirkelige administrasjonen skal fortsatt være en del av statsforvaltningen.
 • Forvaltningsloven og offentlighetsloven skal fortsatt gjelde for lovbestemte kirkelige organer.
 • Kommunene har fortsatt en lovbestemt plikt til å finansiere den lokale kirkes virksomhet.
 • Kommunene skal fortsatt være representert i de kirkelig fellesrådene.

Forbedringene sammenlignet med dagens ordning er som følger:

 • Regjeringen skal ikke lenger utnevne biskoper. Dette får kirken bestemme selv.
 • Det er ikke lenger noe krav om at minst halvparten av regjeringens medlemmer må være kirkemedlemmer. Institusjonen «kirkelig statsråd» opphører.
 • Oppdragerplikten forsvinner. Foreldre som er medlemmer av statskirken er ikke lenger «forpliktet til å oppdra barna sine i den samme» som det har stått i Grunnlovens §2 fram til nå.
 • Kongen trenger ikke lenger «haandhæve og beskytte» statsreligionen. Det holder at han «bekjender» seg til den (Grunnlovens §4).
Religioner

Dette viser at Statskirken fortsatt eksisterer. Så, hvorfor skal vi kvitte oss med den? Her er 5 grunner til hvorfor:

Norges religioner og livssyn
 1. Ved å anse én religion som statsreligion i et så flerkulturelt samfunn som vi er i, strider mot demokratiet i den forstand at religionen ikke er valgt av folket som statsreligion. 79,2 % av Norges befolkning er medlem av Den norske kirke. ca. 430 000 nordmenn hører til andre religioner eller livssyn. Per 1. januar 2010 bestod 55 % av befolkningen av kristne (utenfor Den norske kirke), 22 % hørte til Islam, 18 % var uten religion, men hadde et livssyn, 3 % var buddhister og 2 % hørte til øvrige religioner. Dette tilsvarer ca. 9% av Norges befolkning. I tillegg til disse 9 % er det over 12 % som verken er med i Statskirken eller noen annen form for organisert religion/livssyn. Når dette er sagt skal det sies at mange blir «født» inn i Statskirken uten at de har et personlig kristent ståsted, men disse «svartetallene» er det vanskelig å finne troverdig statistikk over, om man overhodet finner det.

  Barnedåp
 2. Dersom én eller begge foreldrene til et nyfødt barn er registrert i Statskirken blir barnet automatisk innskrevet i Den norske kirke. Dette er både skremmende og bekymringsverdig. Jeg er vel så anti-religion som det går an å bli, men når det kommer til dette foretrekker jeg Jehovas Vitnets dåpsordning. Greit nok at man har valget om å døpe barnet selv, eller ikke, men et medlemskap er nesten på lik linje med dåp, og ved barnedåp er det ikke barnets valg som står i sentrum, men foreldrenes valg og mening. Det samme gjelder ved innskrivningen i Statskirken. Hvordan dette fremmer demokrati er for meg en gåte.

  Korstog
 3. Kristendommen ble ikke spredt rundt i Europa helt frivillig. Den var i starten forhatt av de romerske keiserne, men ble etterhvert en folkereligion, og i 313 e.Kr  ble kristendommen akseptert, før den til slutt, i 380 e.Kr , blir offisiell religion for Romerriket. Det ble til sammen gjennomført 9 store korstog der flere hundre tusen jøder og muslimer ble drept i Kristendommens navn. Hvorfor skal vi ønske å ha en slik religion som statsreligion? Den har ført så utrolig mye vondt med seg – selv om Sigurd Jorsalfare bidro der.

  Brenner tempelriddere
 4. Én av teoriene bak frykten for fredag 13. er at Kong Philip IV sendte ut en arrestordre fredag 13. oktober i år 1307 på en rekke tempelriddere for blant annet kjetteri og blasfemi, torturerte de på de verst tenkelige vis før flere hundre ble brent levende. Det er også en mye om at heksene samlet seg fredag 13. for å konferere, eller hva hekser driver med. Gjennom det 13. århundret ble mange tusen kvinner torturert, brent på bål og druknet fordi kirken mente de var «hekser». Dersom de overlevde var de hekser – hvis ikke var de vanlige dødelige.

  Slaget på Stiklestad
 5. Da Kristendommen ble innført i Norge ble bønder som gikk kristningen imot torturert på forskjellige vis og drept. Gårder ble brent ned og landsbyer ble slaktet. Olav døde heldigvis på Stiklestad, som fortjent, og forhåpentligvis led han grufulle smerter. Kristendommen ble tvunget på det norske folk, uten noen valgmuligheter, og det er en skam for menneskeheten at Kristendommen er så utbredt! De påstår at Kristendommen er Norges kulturarv. Dette er FEIL, det er den Norrøne mytologien som er den norske kulturarven. Uten den Norrøne mytologien hadde Norge mest sannsynlig aldri nådd storhetstiden vi var gjennom på 1200-tallet!

Vekk med Statskirka og religionen generelt!

– Petter

Reklamer

2 kommentarer om “5 grunner til hvorfor Statskirken bør avskaffes

 1. Vell, bra skrivi, og eg er enige i ganske mykje av det. Men nokon småting er eg lit uenige i. For det første fortener ingen gufule smerter. Og Norge var store i vikingtida, men ettersom det var preget av slaveri, blyndring og blohevn, trur eg ikkje det var nokon storheitstid vi med stoltheit kan se tilbakepå.

  1. Nei, jeg er enig der. Det var ingen positiv tid sånn sett. Norge var allikevel et av de mest velstående landene i Europa, for ikke å snakke om det mektigste, noe som helt klart er stort for lille Norge. Handlingene, derimot, er ikke like positive!

Legg igjen en kommentar:)

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s